header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Setne Urodziny Pana Andrzeja

Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.
Panu Andrzejowi dane było przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych.
Z okazji setnej rocznicy urodzin dostojnemu Jubilatowi składamy serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Kilka słów o Panu Andrzeju..
Pan Andrzej ps. „Jurek” urodził się 26 maja 1923 roku w Warszawie. Jest Członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej – Powstaniec Warszawski. Działał w konspiracji w V Obwodzie (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 4. Rejon – Grupa Artyleryjska „Granat”.

Rozmiar czcionki
Contrast