header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Nasz zespół

Zespół DPS „Kombatant” to zespół specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi. W wyborze kadry oprócz wykształcenia, zwraca się uwagę na zdolność do empatii, kulturę osobistą, umiejętności poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętności współpracy w celu zapewnienia mieszkańcowi Domu optymalnej jakości standardu świadczonych usług.

 

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny

W skład Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego wchodzi personel pielęgniarsko-opiekuńczy paw. „A” i „B” oraz personel socjalno – terapeutyczny.

Personel Pielęgniarsko – Opiekuńczy

Zespół pielęgniarsko-opiekuńczy podzielony jest na pawilony „A” i „B” . W skład zespołu wchodzą:

  • pielęgniarki – świadczące doraźną pomoc medyczną,
  • opiekunowie, którzy dbają o higienę Mieszkańców, asystują przy posiłkach i świadczą szerokie usługi opiekuńcze
  • pokojowe – dbające o czystość w pokojach Mieszkańców.

Personel Socjalno – Terapeutyczny

Na nasz Zespół tworzą pracownicy socjalni, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i instruktorzy kulturalno-oświatowi ora fizykoterapeuci i rehabilitanci, którzy stale współpracują ze sobą, wymieniając się pomysłami i udzielając sobie nawzajem wsparcia w celu świadczenia jak najlepszych usług naszym Mieszkańcom. Nasi pracownicy to ludzie elastyczni, otwarci na zmiany, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje m.in. biorąc udział w szkoleniach czy konferencjach. Każdy z nich wnosi indywidualny sposób patrzenia na pojawiające się wyzwania, wykorzystując w pracy nie tylko profesjonalną wiedzę, ale również własne pasje, tworząc unikalny interdyscyplinarny zespół.

 

Administracja

W DPS „Kombatant” pracują również pracownicy działu administracyjnego, którzy zapewniają prawidłową pracę Domu jako instytucji. W dziale księgowości znajduje się Kasa, dzięki której Mieszkańcy mogą w bezpieczny sposób przechowywać swoje pieniądze. Tam również uzyskują pomoc we wszelkich sprawach finansowych.

 

Chcesz skontaktować się z nami? Kliknij tutaj !

Chcesz dołączyć do naszego Zespołu? Aplikuj !

Rozmiar czcionki
Contrast