header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Ogłoszenia

Odwiedziny

Szanowni Państwo,

Od dnia 01 kwietnia 2022 roku Dom Pomocy Społecznej Kombatant ponownie uruchamia możliwość odwiedzin Mieszkańców na terenie Placówki.

Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach 10 -19.

Rozmowy przez Internet

Uruchamiamy możliwość rozmów wideo z Naszymi Mieszkańcami!

Informujemy, iż istnieje możliwość umówienia spotkania, które będzie odbywać się przez:

 • platformę internetową Skype,
 • komunikator Google Duo (Paw. A – nr 798-977-987, Paw. B – nr 885-240-644).

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

W sprawie zapisu spotkań prosimy o kontakt z Sekretariatem pod nr tel.: 22 665 22 39 wew. 102.

Zasady odwiedzin mieszkańców DPS Kombatant:

 1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w kontakcie telefonicznym z pracownikami socjalnymi według harmonogramu który uzgadniany jest z przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że osoby odwiedzające zobowiązane są co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem odwiedzin powinny potwierdzić u pracownika socjalnego dostępność terminu.
 2. Odwiedziny odbywają się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (zwiększona liczba personelu) w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora DPS i nie częściej niż raz w tygodniu.
 3. Osoby odwiedzające prosimy o punktualne przybycie. Spóźnienie powyżej 15 minut będzie skutkować odwołaniem spotkania aby nie dopuścić do kontaktów z innymi osobami odwiedzającymi.
 4. W trakcie jednego kontaktu Mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba.
 5. Odwiedziny osób, które mogą o własnych siłach lub z pomocą pracowników DPS opuścić teren budynku odbywają się tylko i wyłącznie na zewnątrz w wyznaczonym przez Dyrektora DPS miejscu
  • na każde spotkanie przeznaczone jest nie więcej jak 60 minut
  • Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców zabronione są bliskie kontakty takie jak przytulanie, całowanie a nawet podanie sobie rąk.
  • pomiędzy odwiedzinami poszczególnych mieszkańców zachowany musi być odstęp 30 minut, niezbędny dla wykonania czynności o których mowa w pkt. 6
 6. Po zakończeniu wyznaczone miejsca odwiedzin tzn. sprzęty, siedziska, ławki, stolik, z których korzystają osoby odwiedzające i mieszkaniec muszą być dezynfekowane.
 7.  Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego:
  • wejścia na teren DPS w maseczce (innej niż używana na zewnątrz w przypadku braku innej maseczki odwiedzający może otrzymać jednorazową maseczkę w placówce) oraz bycia w niej przez cały czas do momentu opuszczenia placówki,
  • dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki,
  • kolejnej dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem do wyznaczonego miejsca spotkań.
  • Poddania się pomiarowi temperatury ciała przed wejściem na teren placówki
 8. Po wejściu na teren placówki osoby odwiedzające zobowiązane są zgłosić się do Recepcji w celu wypełnienia ankiety

  i pomiaru temperatury ciała.

  • Pracownik ochrony rejestruje godz. wejścia odwiedzającego i zgłasza telefonicznie przyjście do pracownika socjalnego lub pracownika dyżurnego, który wprowadza osobę odwiedzającą do wyznaczonego miejsca odwiedzin.
  • w przypadku przyniesienia przez odwiedzających zakupów lub paczek konieczne jest pozostawienie tych artykułów w tzw. śluzie w recepcji w celu co najmniej 24 godzinnej kwarantanny poza artykułami szybko psującymi się. Po tym czasie paczki może odebrać mieszkaniec lub wyznaczony pracownik
  • Po wyznaczonym czasie odwiedzin (do 60 min.) pracownik recepcji informuje o zakończeniu odwiedzin osobę odwiedzającą i ponownie rejestruje godz. wyjścia z placówki Recepcji w celu odnotowania godziny opuszczenia placówki.
  • Pracownik socjalny lub dyżurny po zakończonej wizycie odprowadza mieszkańca do placówki, gdzie Mieszkaniec powinien zdezynfekować ręce.
  • W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała pracownik DPS może odmówić osobie odwiedzającej wejścia na teren placówki i przełożeniu odwiedzin.
 9. Kontakty osób odwiedzających ma być ograniczony do niezbędnego minimum tj. kontaktu z osobą odwiedzaną, pracownikiem ochrony oraz pracownikiem dyżurnym .
 10. Osoby odwiedzające mają zakaz kontaktu z pozostałymi pracownikami DPS oraz nie poruszają się po terenie placówki za wyjątkiem miejsc udostępnionych.
 11. Odwiedziny osób leżących, w szczególności osób w stanie agonalnym odbywają się za zgodą dyrektora DPS i na zasadach określonych w tej procedurze w wyznaczonym przez dyrektora miejscu z zachowaniem wszelkich środków ochrony osobistej tj. po założeniu fartucha ochronnego przyłbicy lub maseczki i rękawiczek pod nadzorem pracownika dyżurnego.
Rozmiar czcionki
Contrast