header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Odwiedziny

Odwiedziny

Szanowni Państwo,

Odwiedziny odbywają się w godzinach 10:00 -19:00.

Rozmowy przez Internet

Jest też możliwość rozmów wideo z Naszymi Mieszkańcami!

Informujemy, iż istnieje możliwość umówienia spotkania, które będzie odbywać się przez:

 • platformę internetową Skype,
 • komunikator Google Duo (Paw. A – nr 798-977-987, Paw. B – nr 885-240-644).

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

W sprawie zapisu spotkań prosimy o kontakt z Sekretariatem pod nr tel.: 22 665 22 39 wew. 102.

Zasady odwiedzin mieszkańców DPS Kombatant:

 1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w kontakcie telefonicznym z pracownikami socjalnymi według harmonogramu który uzgadniany jest z przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że osoby odwiedzające zobowiązane są co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem odwiedzin powinny potwierdzić u pracownika socjalnego dostępność terminu.
 2. Odwiedziny odbywają się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (zwiększona liczba personelu) w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora DPS i nie częściej niż raz w tygodniu.
 3. Osoby odwiedzające prosimy o punktualne przybycie. Spóźnienie powyżej 15 minut będzie skutkować odwołaniem spotkania aby nie dopuścić do kontaktów z innymi osobami odwiedzającymi.
 4. W trakcie jednego kontaktu Mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba.
 5. Odwiedziny osób, które mogą o własnych siłach lub z pomocą pracowników DPS opuścić teren budynku odbywają się tylko i wyłącznie na zewnątrz w wyznaczonym przez Dyrektora DPS miejscu
  • na każde spotkanie przeznaczone jest nie więcej jak 60 minut
  • Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców zabronione są bliskie kontakty takie jak przytulanie, całowanie a nawet podanie sobie rąk.
  • pomiędzy odwiedzinami poszczególnych mieszkańców zachowany musi być odstęp 30 minut, niezbędny dla wykonania czynności o których mowa w pkt. 6
 6. Po zakończeniu wyznaczone miejsca odwiedzin tzn. sprzęty, siedziska, ławki, stolik, z których korzystają osoby odwiedzające i mieszkaniec muszą być dezynfekowane.
 7.  Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego:
  • wejścia na teren DPS w maseczce (innej niż używana na zewnątrz w przypadku braku innej maseczki odwiedzający może otrzymać jednorazową maseczkę w placówce) oraz bycia w niej przez cały czas do momentu opuszczenia placówki,
  • dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki,
  • kolejnej dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem do wyznaczonego miejsca spotkań.
  • Poddania się pomiarowi temperatury ciała przed wejściem na teren placówki
 8. Po wejściu na teren placówki osoby odwiedzające zobowiązane są zgłosić się do Recepcji w celu wypełnienia ankiety

  i pomiaru temperatury ciała.

  • Pracownik ochrony rejestruje godz. wejścia odwiedzającego i zgłasza telefonicznie przyjście do pracownika socjalnego lub pracownika dyżurnego, który wprowadza osobę odwiedzającą do wyznaczonego miejsca odwiedzin.
  • w przypadku przyniesienia przez odwiedzających zakupów lub paczek konieczne jest pozostawienie tych artykułów w tzw. śluzie w recepcji w celu co najmniej 24 godzinnej kwarantanny poza artykułami szybko psującymi się. Po tym czasie paczki może odebrać mieszkaniec lub wyznaczony pracownik
  • Po wyznaczonym czasie odwiedzin (do 60 min.) pracownik recepcji informuje o zakończeniu odwiedzin osobę odwiedzającą i ponownie rejestruje godz. wyjścia z placówki Recepcji w celu odnotowania godziny opuszczenia placówki.
  • Pracownik socjalny lub dyżurny po zakończonej wizycie odprowadza mieszkańca do placówki, gdzie Mieszkaniec powinien zdezynfekować ręce.
  • W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała pracownik DPS może odmówić osobie odwiedzającej wejścia na teren placówki i przełożeniu odwiedzin.
 9. Kontakty osób odwiedzających ma być ograniczony do niezbędnego minimum tj. kontaktu z osobą odwiedzaną, pracownikiem ochrony oraz pracownikiem dyżurnym .
 10. Osoby odwiedzające mają zakaz kontaktu z pozostałymi pracownikami DPS oraz nie poruszają się po terenie placówki za wyjątkiem miejsc udostępnionych.
 11. Odwiedziny osób leżących, w szczególności osób w stanie agonalnym odbywają się za zgodą dyrektora DPS i na zasadach określonych w tej procedurze w wyznaczonym przez dyrektora miejscu z zachowaniem wszelkich środków ochrony osobistej tj. po założeniu fartucha ochronnego przyłbicy lub maseczki i rękawiczek pod nadzorem pracownika dyżurnego.
Rozmiar czcionki
Contrast