header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Nasi Partnerzy & Nasze projekty

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” jest instytucją otwartą na współpracę, chętną do uczestniczenia w projektach mających na celu nie tylko poszerzanie zakresu usług dla naszych Mieszkańców, ale również otwarcie się na społeczność lokalną.

Jako Placówka jesteśmy otwarci na współpracę z lokalnymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami oraz indywidualnymi przedstawicielami środowiska lokalnego. Charakter współpracy definiowany jest możliwościami i pomysłami naszych Partnerów. Jesteśmy otwarci zarówno na współpracę ciągłą przy realizacji projektów, jak i współpracę w ramach cyklicznych czy jednorazowych wydarzeń.

Aktualnie realizujemy współpracę m.in. z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w ramach której nasi pracownicy mają możliwości wypożyczania książek dla Mieszkańców oraz organizowane są na trenie placówki spotkania z literaturą z wolontariuszami z biblioteki. Współpracujemy również z osobami prywatnymi, które realizują dobrowolne i nieodpłatne działania na rzecz Mieszkańców DPS. Na terenie naszego Domu realizowany jest projekt „Wspieramy Warszawskie DPS’y”. Nasze działania skierowane są również w stronę lokalnej społeczności, działa u nas Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora.

Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych projektach znajdą Państwo w zakładkach po lewej stronie.

Wszelkie osoby zainteresowane współpracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub mailowo dpskombatant@um.warszawa.pl

Rozmiar czcionki
Contrast