header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Zakres świadczonych usług

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2018 poz. 734).

Placówka dysponuje 174 miejscami.

Usługi bytowe

W zakresie usług bytowych zapewniamy:

 • miejsce zamieszkania,
 • całodzienne wyżywienie, w tym zlecone przez lekarza diety,
 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.

Usługi opiekuńcze

W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy:

 • całodobową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych,
 • pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym,
 • możliwość korzystania z rehabilitacji ogólnousprawniającej.

UWAGA: Dom Pomocy Społecznej nie świadczy usług zdrowotnych. Umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Usługi wspomagające

W zakresie usług wspomagających zapewniamy:

 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizację, w tym możliwość udziału w imprezach kulturalnych w na terenie placówki i poza nią,
 • pomoc i wsparcie psychologiczne,
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem,
 • rozwój samorządności mieszkańców.
Rozmiar czcionki
Contrast