header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

Wręczenie Odznak Pamiątkowych JWK

25 maja 2021 r. nasi Mieszkańcy, Pani Maria Wiśniewska i Pan Witold Sławski – Powstańcy Warszawscy, otrzymali Odznaki Pamiątkowe Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, które są uhonorowaniem żołnierzy zawodowych i pracowników Jednostki Wojskowej Komandosów za nienaganną pracę i służbę oraz dla innych osób szczególnie zasłużonych.

Rozmiar czcionki
Contrast