header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

„Wspieramy Warszawskie DPS-y” – projekt Fundacji „Oswoić Stres”

„Wspieramy warszawskie DPS-y” – to wielokierunkowy program, którego celem głównym jest ograniczenie nadmiernego i szkodliwego spożycia alkoholu przez mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej poprzez działania z zakresu redukcji szkód, profilaktyczne, a także szkoleniowe oraz superwizyjne dla pracowników placówek sprawujących bezpośrednio opiekę nad ich mieszkańcami.

Program, w części skierowanej do mieszkańców domów pomocy społecznej, nastawiony jest na działania indywidualne i grupowe, dzięki którym dostarczamy mieszkańcom wiedzę m.in. na temat ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu, programu redukcji szkód i profilaktyki uzależnień; pogłębiane są umiejętności z zakresu kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych do utrzymania dobrostanu zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym poszerzany jest wachlarz strategii do poradzenia sobie z bólem i trudnymi emocjami.
W ramach projektu prowadzone są:

  1. Indywidualne konsultacje psychologiczne i poradnictwo prowadzone w formie krótkich wczesnych interwencji,
  2. Grupy wsparcia z zakresu profilaktyki uzależnień selektywnej lub wskazującej współuzależnienia; programy edukacji profilaktycznej i grupy samopomocowe o charakterze podtrzymującym; zajęcia warsztatowo- treningowe dotyczące kształtowania umiejętności psychospołecznych i osobistych.

Program, w części skierowanej do pracowników nastawiony jest na prowadzenie:

  1. Superwizji pracy zespołu za pomocą grup Balinta,
  2. Szkoleń z zakresu umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i reagowania w sytuacjach trudnych.
Rozmiar czcionki
Contrast