header-frame
Rozmiar:
Kolor:
odwróć:
Wygląd domyślny:
The Procedure of Admission to the Social Welfare Home

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 856 800,00 zł
całkowita wartość zadania – 856 800,00 zł

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia całodobowego?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.

2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.

3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125

01-350 Warszawa

Osoba do kontaktu – Beata Gozdek

Tel. 22 665 22 39 wew. 102

e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

www.dpskombatant.waw.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48

03-007 Warszawa

Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka

Tel. 786 856 726

e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

www.dpspodbrzozami.pl

4. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.

5. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.

Załączniki do pobrania poniżej

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 – Wsparcie (um.warszawa.pl)

Rozmiar czcionki
Contrast